Θεραπεία Neurac Redcord

Η θεραπεία Neurac με redcord είναι μια μέθοδος θεραπείας που αποσκοπεί στη λειτουργική αποκατάσταση με μοτίβα κίνησης χωρίς πόνο μέσα από τα υψηλά επίπεδα της νευρομυϊκής διέγερσης. Η θεραπεία Neurac επικεντρώνεται στη μυϊκή αλληλεπίδραση και την αιτία των προβλημάτων και όχι μόνο στα συμπτώματα.

Η θεραπεία Neurac Redcord επικεντρώνεται στη μυϊκή αλληλεπίδραση και την αιτία των προβλημάτων και όχι μόνο στα συμπτώματα.