ΘΕΡΑΠΕΙΑ TECAR ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΒΙΟ-ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2X

ΤΑΧΥΤΕΡΗ

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ

97%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

81%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ