Πελματογράφος

pelmatografos Αργύρης Ζουρμπάκης Φυσικοθεραπευτής χαλκίδα

Ο ψηφιακός πελματογράφος είναι ένα σύγχρονο και τεχνολογικά προηγμένο σύστημα καταγραφής και μελέτης των πιέσεων  και δυνάμεων που ασκούνται στην πελματιαία επιφάνεια του άκρου πόδα από το υποκείμενο βάρος του σώματος κατά τη στάση και βάδιση. Αποτελείται από ειδικό δάπεδο, πλατφόρμα και πρόγραμμα συνεργασίας με Η/Υ.

Πραγματοποιεί Δυναμική-Στατική Ανάλυση –Stabilometry. Αποτυπώνει το ίχνος του πέλματος για την απολύτως προσωποποιημένη παραγωγή πελμάτων.

Ο πελματογράφος, είναι ένα σύστημα τελευταίας τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στην:

Ορθοπεδική

Παιδιατρική

Αθλιατρική

Φυσικοθεραπεία

Το λογισμικό (software) αξιολογεί και διαχειρίζεται τις διάφορες τιμές που αφορούν στην ανάλυση πίεσης του ποδιού σε κίνηση, την αναγνώριση των ουλών στο πέλμα, τη μέγιστη πίεση πρόσφυσης του ποδιού το ίχνος του πέλματος. Επιτρέπει την πλήρη ανάλυση της ισορροπίας του σώματος.

Μέσω του πελματογράφου και της σωστής αξιολόγησης ,κατασκευάζονται πέλματα που ανταποκρίνονται και στην παραμικρή ιδιαιτερότητα του ασθενούς ,εύχρηστα και ανθεκτικά που ταιριάζουν σε όλους τους τύπους παπουτσιών.