Ο Φυσικοθεραπευτής

Σε τι διαφέρουμε...

1. Το «Κέντρο Φυσικοθεραπείας και θεραπευτικής άσκησης»

Διαθέτει ένα χώρο τριών ορόφων, με άριστο και προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό για την αξιολόγηση του ασθενούς, την εκτέλεση των συνεδριών και το θεραπευτικό γυμναστήριο.

2. Πλήρης Αξιολόγηση Του Ασθενούς

Γίνεται ανεξάρτητα από την πάθηση, συμπεριλαμβανομένου και του ιατρικού ιστορικού, καθορίζονται οι στόχοι της Θεραπείας που είναι μοναδικοί για τον κάθε πελάτη και στη συνέχεια εφαρμόζεται το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας που είναι πάντα βασισμένο σε επιστημονικά αποδεκτές μεθόδους και στοχεύει στην καλύτερη και γρηγορότερη αποκατάσταση της πάθησης.

3. 1η Επίσκεψη Εντελώς Δωρεάν

Καθιερώνουμε τη δυνατότητα ώστε η 1 η επίσκεψη να είναι εντελώς δωρεάν. Αυτή περιλαμβάνει την πλήρη αξιολόγηση της πάθησης, την ενημέρωση για τις   δυνατότητες του προγράμματος αποκατάστασης και το χρόνο αποθεραπείας.

4. Πλήρη και Ολοκληρωμένη Συνεδρία

Ο κάθε ασθενής απολαμβάνει μια πλήρη και ολοκληρωμένη φυσικοθεραπευτική συνεδρία που αρκετές φορές αγγίζει τη διάρκεια των 2 ωρών, ανάλογα βέβαια με την πάθηση που υπάρχει και ο φυσικοθεραπευτής βρίσκεται δίπλα στον ασθενή και είναι πάντα πρόθυμος να λύνει τις απορίες του γύρω από το πρόβλημά του. Στο τέλος της συνεδρίας παρέχεται ειδικό πρόγραμμα ασκήσεων που εκτελεί ο ασθενής στο σπίτι πάντα υπό τις συμβουλές του εξειδικευμένου προσωπικού μας.

5. Η Εξειδίκευση

Σημαντικό είναι ότι η αποκατάσταση των παθήσεων επιτυγχάνεται κυρίως μέσω των έμπειρών χεριών του φυσικοθεραπευτή. Οι διάφορες τεχνικές μάλαξης των ιστών καθώς και οι εξειδικευμένες τεχνικές κινητοποίησης επιτυγχάνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

6. Τεχνολογικός Εξοπλισμός

 Ένα άλλο στοιχείο που μας κάνει να διαφέρουμε από τα υπόλοιπα φυσικoθεραπευτήρια είναι ο άριστος και προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμός του κέντρου μας. Τα καινοτόμα μηχανήματα αποκατάστασης (Tecar Τherapy, Shock wave (Κρουστικός υπέρηχος), DRΧ 9000 (κρεβάτι αποσυμπίεσης), Cybeχ (ισοκινητικό συγκτημα), Biofeedback (βιολογική επανατροφοδότηση), Rebox II, Balance Control (Space Curl ), Red Cord — κινητοποίηση, μαγνητικά πεδία) ανταποκρίνονται στις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, καθώς επιτυγχάνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, μειώνοντας δραματικά το χρόνο αποκατάστασης.

Η Δαδικασία μας

test

Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την εκπαίδευση τον ασθενή: μεταξύ άλλων ο φυσιοθεραπευτής θα σας ενημερώσει για την πάθησή σας και Θα σας δώσει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με ζητήματα όπως το πρόγραμμα ασκήσεων, η καθημερινή διαχείριση και η αποφυγή τραυματισμών. Η προσέγγισή μας έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και με βάση αυτή τη φιλοσοφία ακολουθούμε μία διαδικασία που περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

1 Αξιολόγηση : Η πρώτη εξέταση παρέχεται δωρεάν και σε αυτήν γίνεται ένας πλήρης έλεγχος προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία του προβλήματος. Επίσης ο φυσικοθεραπευτής σας κάνει κάποιες σχετικές ερωτήσεις προκειμένου να έχει μία απόλυτα ακριβή και πλήρη εικόνα.

2. Θεραπεία: Στη συνέχεια καταρτίζεται το Θεραπευτικό πλάνο το οποίο είναι ξεχωριστό για κάθε περίπτωση και μπορεί να αποτελείται από συνδυασμό Θεραπευτικών προσεγγίσεων.

3 Παρακολούθηση : Το τελευταίο στάδιο είναι η παρακολούθηση: είμαστε δίπλα σας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση της Θεραπείας.