Αθλητικές Κακώσεις

sport2

Η συμμετοχή στην αθλητική δραστηριότητα αποτελεί τρόπο ζωής. Κατά την αθλητική δραστηριότητα ο κίνδυνος τραυματισμού υπάρχει και αυξάνεται ανάλογα με το επίπεδο του αθλητή. Οι απαιτήσεις της σύγχρονης αθλητικής δραστηριότητας έχουν συχνά ως αποτέλεσμα ορθοπεδικές παθήσεις και κακώσεις. Σκοπός είναι η παροχή σύγχρονων μέσων αξιολόγησης και θεραπείας, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή και ασφαλής επανένταξη των αθλητών στις αγωνιστικές τους δραστηριότητες. Ειδικότερα στις περιπτώσεις μετεγχειρητικής αποκατάστασης ακολουθεί διεθνή πρωτόκολλα αποκατάστασης και επιδιώκεται η συνεχής και επιστημονική συνεργασία με τον θεράποντα ορθοπεδικό χειρουργό.

Συχνές είναι οι κακώσεις της ποδοκνημικής (διαστρέμματα, κατάγματα), των γονάτων (κακώσεις μηνίσκων, πλαγίων συνδέσμων, χιαστών συνδέσμων, χονδροπάθειες) αλλά και των ισχίων στα κάτω άκρα.

Στα άνω άκρα συχνές είναι επίσης οι φλεγμονώδεις διεργασίες και τεντονοπάθειες στον ώμο (σύνδρομο πρόσκρουσης, παγωμένος ώμος, αστάθειες, εξαρθήματα) στον αγκώνα (επικονδυλίτιδες) και στον καρπό (σύνδρομο καρπιαίου αύλημα) και κάθε είδους τενοντίτιδες (De Quervain) αλλά και κάθε είδους αθλητική κάκωση (σύνδρομο υπερχρήσης, τενοντίτιδες, μυϊκές θλάσεις, stress fractures, κατάγματα) είναι συχνό φαινόμενο στους αθλούμενους.

Σας Παρέχουμε μέσα και θεραπείες με στόχο τη σταδιακή, ομαλή και ασφαλή επιστροφή των αθλητών στις προπονήσεις και στις αγωνιστικές τους δραστηριότητες.