Η Θεραπεία τριών διαστάσεων 3D Space curl είναι … σύστημα εκπαίδευση αστροναυτών σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας… και από εκεί προέρχεται …Στο διάστημα σε περιβάλλον όπου οι συνθήκες βαρύτητας είναι μηδενικές, ο μηχανισμός νευρομυικής συναρμογής απενεργοποιείται, τα κέντρα ισορροπίας και ιδιοδεκτικότητας αποδυναμώνονται, οι μύες ατροφούν και χάνουν μάζα..

Ο τρόπος δράσης της νέας θεραπείας 3D Space curl είναι εντυπωσιακός και άμεσος, τόσο στην ορθοπεδική αποκατάσταση σπονδυλικής στήλης και του κορμιού όσο και στην νευρολογική αποκατάσταση.

Πως λειτουργεί στην Νευρολογική αποκατάσταση κεντρικού τύπου η θεραπεία 3D Spacecurl;

Η βασική αρχή είναι, ο βομβαρδισμός του νευρικού συστήματος του ασθενή, με εξωτερικές κιναισθητικές πληροφορίες, έτσι ώστε αυτό με τη σειρά του, επωμίζεται το έργο του καθορισμού και την επεξεργασία οργάνωσης αυτών.

Οι ασκήσεις είναι ιδιοδεκτικού επιπέδου (ασταθές ελεγχόμενο περιβάλλον) βάζοντας σε δοκιμασία όλο τον νευρομύικό μηχανισμό που έχει να κάνει με τα εξωτερικά ερεθίσματα που λαμβάνει ο εγκέφαλος και τον τρόπο επεξεργασίας και δράσης.

Ο ασθενής συμμετέχει ενεργά στην Θεραπεία αναπαράγοντας και ενδυναμώνοντας τα φυσιολογικά κινητικά πρότυπα του σώματος, Η βελτίωση είναι εντυπωσιακή και ορατή από την πρώτη Θεραπεία.

Που εφαρμόζεται η θεραπεία τριών διαστάσεων 3D Spacecurl?

  1. Ορθοπεδική αποκατάσταση σπονδυλικής στήλης
  2. Νευρολογική αποκατάσταση (Εγκεφαλικό επεισόδιο, Σκλήρυνση κατά πλάκας, Αταξία κτλ)
  3. Διάγνωση διαταραχών της κινητικής λειτουργίας σώματος.
  4. Αθλητική αποκατάσταση, εκγύμναση & πρόληψη αθλητικών τραυματισμών
  5. Πρόληψη πτώσεων

Πως λειτουργεί η θεραπεία 3D Spacecurl στην αποκατάσταση παθήσεων της σπονδυλικής στήλης ?

Για να πραγματοποιηθεί κίνηση του ανθρωπίνου σώματος απαιτείται η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των μυών που παράγουν την κίνηση και των σταθεροποιών μυών που σταθεροποιούν οστικά τμήματα. Βασική αρχή για της θεραπείας είναι η ενεργοποίηση και η ενδυνάμωση των σταθεροποιών μυών της ΣΣ και του κορμού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω περίπλοκων ιδιοδεκτικών και λεπτεπίλεπτων ασκήσεων. Πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν ότι η μη σωστή λειτουργία αυτού του μηχανισμού, είναι η αιτία στο κύριο όγκο προβλημάτων της ΣΣ. (πχ κήλες, ισχιαλγίες, σπονδυλολισθήσεις, κύφωση, ανταλγητική, σκολίωση κτλ)

Σε τι διαφέρει η θεραπεία 3D Spacecurl με άλλες μορφές θεραπείας?

Στο αποτέλεσμα !! διότι επεμβαίνει στην αιτία που κρύβεται πίσω από το πρόβλημα και όχι στο σύμπτωμα. Επιπλέον, η θεραπεία είναι ενεργητική, ότι πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό στην σύγχρονη φυσιοθεραπεία και αποκατάσταση. Ο ασθενής συμμετέχει ενεργά και από την πρώτη στιγμή διαπιστώνει ότι το σώμα του ανακτά εκούσια όλα τα ξεχασμένα πρότυπα κίνησης. Τα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα και μόνιμα. Ο ασθενής από τις πρώτες θεραπείες θα δει αλλαγές στο σώμα του, στην φυσική του στάση, στην ισορροπία και στο περπάτημα.

Με ποιο τρόπο πραγματοποιείται διάγνωση της σπονδυλικής στήλης ακόμη και αν δε έχουν εμφανιστεί τα πρώτα συμπτώματα προβλημάτων ;

Με την τοποθέτηση του ασθενή σε μη συμβατές θέσεις και ασυνήθιστες γωνίες διαπιστώνονται όλες οι αδυναμίες·και τα ελλείμματα του νευρομυΐκού, ιδιοδεκτικού και κιναισθητικού μηχανισμού. Αυτές οι Θέσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με κανένα άλλο τρόπο. Σειρά πρωτοκόλλων διάγνωσης καλύπτουν και τους πιο απίθανους συνδυασμούς αδυναμίας του κορμού και της ΣΣ.

Με ποιο τρόπο πραγματοποιείται διάγνωση της σπονδυλικής στήλης ακόμη και αν δε έχουν εμφανιστεί τα πρώτα συμπτώματα προβλημάτων ;

Πως λειτουργεί στην αθλητική αποκατάσταση και την πρόληψη αθλητικών τραυματισμών η θεραπεία 3D Spacecurl? Αυξάνόντας τον κιναισθητικό έλεγχο ενεργοποιείται στο μέγιστο η νευρομυϊκή συναρμογή, η εκρηκτικότητα, η δύναμη, ο έλεγχος, η ταχύτητα περιστροφής κορμού, η αντοχή, η ισορροπία, η ταχύτατα αντίληψης χώρου κ.α. Μπορούν να πραγματοποιηθούν άσκησης υψηλού ειδικού επιπέδου, που απαιτούν ιδιαίτερα μυικά και κιναισθητικά χαρακτηριστικά που με κανέναν άλλο τρόπο δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Επιπλέον; είναι ο καλύτερος τρόπος πρόληψης των τραυματισμών. Είναι αποδεδειγμένο ότι αυξάνοντάς την ιδιοδεκτικότητα κατά 50% η πιθανότητα τραυματισμού ελαττώνεται κατά 80%.

Πως λειτουργεί η θεραπεία τριών διαστάσεων στην-τρίτη ηλικία και στην πρόληψη πτώσεων;

Με τον ίδιο τρόπο περίπου που περιγράφεται στη αποκατάσταση και πρόληψη αθλητικών τραυματισμών. Τα αποτελέσματα είναι παραπάνω από εντυπωσιακά. Ο ηλικιωμένος από την πρώτη στιγμή θα διαπιστώσει την αλλαγή στον τρόπο στήριξης του σώματος του, στην φυσική τον στάση, στην βάδιση, στην ισορροπία, την ταχύτητα και αντοχή. Όλες οι ασκήσεις γίνονται σε απόλυτα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον, υπό την καθοδήγηση του Θεραπευτή. Τα αποτελέσματα είναι η πρόληψη πτώσεων, η ενίσχυση της αυτοεξυπηρέτησης και της αυτοπεποίθησης, η βελτίωση της Ψυχολογίας, συντελώντας τελικά σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής του ηλικιωμένου.

Πόσος είναι ο χρόνος κάθε θεραπείας 3D Spacecurl? Πόσο τακτικά πρέπει να πραγματοποιούνται οι θεραπείες?

Η κάθε συνεδρία διαρκεί 20 λεπτά περίπου. Καλό είναι οι θεραπείες να πραγματοποιούνται μέρα παρά μέρα, έτσι ώστε να δοθεί στον εγκέφαλο και το σώμα, ο απαραίτητος χρόνος επεξεργασίας και αφομοίωσης όλων των πληροφοριών που του έχουν δοθεί: Αυτή είναι μια φυσική δράση που γίνεται αυτόματα.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου θεραπείας 3DSpacecurl?

Τα πλεονεκτήματα είναι τα εντυπωσιακά αποτελέσματά και η αμεσότητα δράσης αυτών. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος θεραπείας που να ενεργοποιεί ολόκληρο το νευροφυσιολογικό και νευρομυικό σύστημα της σπονδυλικής στήλης και του ανθρώπινου σώματος με τέτοιο τρόπο και δραστικότητα. Επιπλέον, λόγω της φύσης της θεραπείας, οι ασθενείς την αντιλαμβάνονται σαν πρόκληση και διασκέδασηΈντονο χαρακτηριστικό της θεραπείας είναι η ευφορία και η ευεξία που διαπιστώνεται στο τέλος κάθε συνεδρίας από· τους ασθενείς.

Ποια κέντρα χρησιμοποιούν την θεραπεία 3D Spacecurl;

Ποια κέντρα το χρησιμοποιούν την θεραπεία 3D Spacecurl; Ο μηχανισμός είναι εγκεκριμένος και πιστοποιημένος για ιατρική χρήση σύμφωνα με τους αυστηρούς Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας. Ειδικό softaware παρακολουθεί την εξέλιξη και απεικόνιση όλων των παραμέτρων θεραπείας. Τα κέντρα που το χρησιμοποιούν είναι κλινικές αποκατάστασης και κέντρα φυσιοθεραπείας.

Απαιτείται μυική Προσπάθεια;

Στο μεγαλύτερο μέρος ανάλογα με τον τύπο θεραπείας η δύναμη κ καταβάλλεταιφυσικά και άκοπαμια και η κίνηση είναι φυσική αντίδραση των εξωτερικών ερεθισμάτων. Μόνο σε ειδικά προγράμματα εκγύμνασης απαιτείται έντονημυϊκή προσπάθεια.

Τι τύπου ασκήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια της θεραπείας;

Υπάρχει μεγάλη επιλογή πρωτοκόλλων ασκήσεων Η εφαρμογή εξαρτάται από την πάθηση και το επίπεδο των ασθενών. Ενδεικτικά αναφέρουμε οτι ειναι κλειστής κινητικής αλυσίδας, ισομετρικές, ιδιοδεκτικότητας, επιτάχυνσης/επιβράδυνσης ταχύτητας, κιναισθητικού έλεγχουεπίδρασή εξωτερικής δύναμης αλλαγής διεύθυνσηςαίσθησης της ταχύτητας αδράνεια περιστροφής κορμού κτλ Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται σε ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον σε όλες της θέσεις και γωνιές του κορμού και στις 3 διαστάσεις του χώρου.

θεραπευτής απαιτεί να έχει ειδικές γνώσεις;

Ο θεραπευτής απαιτεί να έχει ειδικές γνώσεις; Η θεραπεία απαιτεί υψηλό επίπεδο γνώσεων λόγω τς έντονης ανάγκης συνεχούς αξιολόγησης του ασθενή και των λεπτεπίλεπτων κινήσεων και χαρακτηριστικών. Εφαρμόζεται μόνο από καταρτισμένα και εκπαιδευμένα άτομα.