Σύστημα εξέτασης ποδιών που επιτρέπει την πλήρη οπτικοποίηση του πέλματος, τονίζοντας τα μέγιστα ή τα ελάχιστα σημεία πίεσης των πελμάτων